• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

พณ.พร้อมบริหารจัดการน้ำมันปาล์มแบบวิน-วินโมเดล

INN (10 พ.ค 65) 11 พ.ค. 2565 อ่าน [4]

...
     กรมการค้าภายใน พร้อมบริหารจัดการน้ำมันปาล์มแบบวิน-วินโมเดล ดูแลผลผลิตเกษตรกรราคาน้ำมันบริโภค
     นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินผลผลิตล่าสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ พบว่า ผลผลิตในปี 2565 จะยังคงปริมาณ 17.59 ล้านตัน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 16.79 ล้านตัน โดยไม่กระจุกตัวออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา โดยจะกระจายตัวในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นผลดีเนื่องจากจะทำให้มีผลปาล์มป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
     สำหรับสถานการณ์ความต้องการพืชน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นขณะนี้ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม แต่ควรจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมีเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ แต่ก็ไม่เป็นข้อจำกัดในการสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย ซึ่งต้องมีการหารือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายสั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์และปริมาณน้ำมันปาล์มดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มให้เป็นประโยชน์ภายใต้นโยบายบริหารจัดการแบบวิน-วินโมเดล เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยต้องมีปริมาณน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์