• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

ร่วมติดตามความคืบหน้ากิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

สพจ.นศ. 18 พ.ค. 2565 อ่าน [16]

...
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด19 รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมามากขึ้น จะช่วยให้ชุมชน และชาวบ้านมีรายได้เพิ่มทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทัพ) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์