• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป* สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป

สพจ.นศ. 20 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
?? ก้าวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ด้วยแผนกลยุทธ์แบบมืออาชีพ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป* สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก ประจำปี 2565 (THAI SELECT APPRENTICES PROGRAM 2022: T-SAPP 2022) เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่สอง โดยเป็นกิจกรรมการบ่มเพาะและอบรมในเชิงลึกแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปของบริษัท และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
T-SAPP 2022 ?????????????? หลักสูตรเข้มข้นออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำอาหารไทยมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารและขยายสู่ การส่งออก รวมถึงเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในเวทีการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการเตรียม ความพร้อมผู้ประกอบการในการสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประเภทผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ของกรมฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
โปรดศึกษารายละเอียดแนบ / สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / สมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/3rVauV2 / ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565 / สอบถามข้อมูล 08 9519 5666
หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร ตามแบบอาหารไทย เช่น อาหารไทยพร้อมปรุง อาหารไทยพร้อมรับประทาน อาหารหวาน เครื่องแกง ซอส น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรส เป็นต้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอก เอกลักษณ์ของอาหารไทย และมีรสชาติอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ถนอมอาหารที่ได้มาตรฐานสากล
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมด้านการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่
Facebook Page : @familyditp, @officeofagriculturalandindustrialtradepromotion
Line: @DITP
สายด่วนโทร 1169

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์