• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก

สพจ.นศ. 20 พ.ค. 2565 อ่าน [13]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์) ร่วมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  และคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก ในช่วงเช้า ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณจำนวน 14 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก ประธานชมรม ร้านทองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาตรี อัครวิบูลย์ (โก้เอี้ยม) ให้ความร่วมมือด้านการตรวจร้านทองในครั้งนี้ และผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 4 แห่ง ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้จัดทำฉลากถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ประกอบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2556 ) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 รวมถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) และฉบับที่ 13 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลาก อีกทั้งยังได้เข้าพบนายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร เพื่อหารือโครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์