• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มชูประโยชน์ RCEP

INN (22 พ.ค 65) 23 พ.ค. 2565 อ่าน [4]

...
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่ม เร่งใช้ประโยชน์ RCEP ขณะส่งออกไทยไปญี่ปุ่นปี 64 โต 20%
     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือทวิภาคี กับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในปี 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 2 ล้านล้านบาท
     โดยญี่ปุ่นถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 2 ของไทยรองจากจีน ตัวเลขการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นปี 2564 มีมูลค่ากว่า 24,985 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 8.74 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ ไก่แปรรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
     สำหรับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย ถือว่าญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นลำดับที่หนึ่ง กว่า 6,000 บริษัท
     โดยญี่ปุ่นแจ้งให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนระหว่างเอเชียกับญี่ปุ่น เพื่ออนาคตหรือที่เรียกว่านโยบาย Japan Investing for the Future ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นต้องการเข้ามาร่วมลงทุนกับภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น
     โดยไทยหนึ่งในเป้าหมายที่ญี่ปุ่นต้องการเข้ามาลงทุนร่วมกัน มุ่งเน้นการลงทุนที่ใช้นวัตกรรม ซึ่งไทยยังต้องการการลงทุนของญี่ปุ่น แม้จะลงทุนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว โดยอยากให้มาร่วมทุนกับนักลงทุนไทยมากขึ้น และขณะเดียวกันก็ขอให้ช่วยดูแลนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในญี่ปุ่นซึ่งมีมากกว่า 30 รายด้วย
     สำหรับความร่วมมือ RCEP ที่บังคับใช้แล้ว ทำให้ญี่ปุ่นสามารถส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารสำเร็จรูป โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ RCEP ได้มากขึ้น
     โดยประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก RCEP ได้ในหลายสินค้า เช่น อาหารและสิ่งทอ โดยเฉพาะอาหารและสิ่งทอ ไทยส่งไปญี่ปุ่นและได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งเห็นพ้องกันทั้งสองประเทศ ว่าจะใช้สิทธิประโยชน์ RCEP ให้มากขึ้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในกลุ่มประเทศ RCEP 15 ประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์