• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

โครงการพาณิชย์คุณธรรม “หิ้วปิ่นโต ทำบุญ ฟังธรรม”

สพจ.นศ. 24 พ.ค. 2565 อ่าน [28]

...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม โครงการพาณิชย์คุณธรรม "หิ้วปิ่นโต ทำบุญ ฟังธรรม" ในวันธรรมสวนะ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย ณ วัดบูรณาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์