• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย

สพจ.นศ. 24 พ.ค. 2565 อ่าน [27]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ลดต้นทุนและพัฒนาร้านค้าโชวห่วย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ณ ร้านจุฬาภรณ์ค้าส่ง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ และร้านโตมินิมาร์ท ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์